Bộ giáo dục và đào tạo yêu cầu các trường công khai kết quả đầu ra

Bộ giáo dục và đào tạo yêu cầu các trường công khai kết quả đầu ra

Bộ nhấn mạnh việc báo cáo khảo sát này là một trong những điều kiện để cơ sở đào tạo đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh, đăng ký mở ngành đào tạo.

Bộ giáo dục và đào tạo yêu cầu các trường công khai kết quả đầu ra

Bộ giáo dục và đào tạo yêu cầu các trường công khai kết quả đầu ra

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở đào tạo trong cả nước khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp hàng năm, báo cáo lên Bộ, đồng thời công khai lên mạng.

Đây là yêu cầu mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với các cơ sở đào tạo trong cả nước, có thể bắt đầu thực hiện đối với khóa tốt nghiệp năm 2016.

Bộ nhấn mạnh việc báo cáo khảo sát này là một trong những điều kiện để cơ sở đào tạo đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh, đăng ký mở ngành đào tạo. Sau mỗi lần khảo sát, các trường phải phân tích, đề xuất các vấn đề cần cải tiến, đổi mới nội dung chương trình, phương pháp đào tạo và tăng cường các điều kiện nhằm nâng cao chất lượng, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thông tin khảo sát phải được công khai trên trang thông tin điện tử các trường trước ngày 1/1 hàng năm.

Theo thiquocgia.vn

Nội dung cùng danh mục